Menü:

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Nie sú zverejnené žiadne záznamy spĺňajúce výberové kritéria.

Újdonságok

Kapcsolat

  • Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola
    Školská 784/8, 93039 Zlaté Klasy
    Iskola utca 784/8, 93039, Nagymagyar
  • +421 0315692367

Fényképalbum