Menü:

Tanárok névsora

E-mail
 
 
Mgr. Tímea Dudásová DT Órarend
Riaditeľka
Vedie krúžok: Stolnotenisový krúžok
Vedie krúžok: Stolnotenisový krúžok pre 2. stupeň
 
 
Mgr. Csaba Bohák BCs Órarend
Zástupca
Vedie krúžok: Krúžok maďarského jazyka2
Vedie krúžok: Krúžok mladých dejepisárov
Vedie krúžok: Krúžok mladých šachistov
Vedie krúžok: Krúžok modernej hudby
 
 
PaedDr. Alžbeta Bohonyová BE Órarend
Osztályfőnök: 7.
Vedie krúžok: Konverzácia v slovenskom jazyku
Vedie krúžok: Krúžok slovenského jazyka
Vedie krúžok: Krúžok slovenského jazyka 1
Vedie krúžok: Slov. lit. krúžok
 
 
Éva Borbély BÉv Učiteľka
 
 
Mgr. Rózsa Csáder CsáR Órarend
Osztályfőnök: 1.
 
 
Ing. Eva Csicsayová CsE Órarend
Učiteľka
 
 
Mgr. Zoltán Hajdu HZ Órarend
Učiteľ
Vedie krúžok: Krúžok mladých biológov
Vedie krúžok: Výpočtová technika - 1. stupeň
Vedie krúžok: Výpočtová technika - 2.stupeň
 
 
Mgr. Andrea Hamarová HAn Órarend
Osztályfőnök: 5.B
Vedie krúžok: Matematický krúžok
Vedie krúžok: Matematický krúžok 2.
 
 
Marta Horonyová HM Vychovávateľka
Vedie krúžok: Basketbal pre dievčatá
Vedie krúžok: Basketbalový krúžok ŠKD
Vedie krúžok: ŠKD HM
 
 
PaedDr. Priska Horváthová HP Órarend
Učiteľka
 
 
Mgr. Attila Illés IA Órarend
Osztályfőnök: 8.
Vedie krúžok: Basketbalový krúžok
Vedie krúžok: Futbal - ŠKD
Vedie krúžok: Futbalový krúžok pre dievčatá
Vedie krúžok: Krúžok kolkárov
 
 
Mgr. Tibor Kiss KiT Órarend
Učiteľ
 
 
Mgr. Gábor Kišš KiB Osztályfőnök: 6.
gabor.kiss7774@gmail.com
 
 
Mgr. Gertrúd Kovács KT Órarend
Osztályfőnök: 2.
Vedie krúžok: Krúžok šikovných rúk 2
 
 
Marianna Mészárosová MM Vychovávateľka
Vedie krúžok: Krúžok moderného tanca
Vedie krúžok: Moderný tanec - ŠKD
Vedie krúžok: ŠKD MM
 
 
Mgr. Szilvia Mórocz MSz Órarend
Osztályfőnök: 3.
Vedie krúžok: Krúžok šikovných rúk
 
 
Mgr. Beáta Rajcsányiová RB Órarend
Osztályfőnök: 9.
Vedie krúžok: Konverzácia v anglickom jazyku pre 2. stupeň
 
 
Mgr. Monika Sárkány SM Órarend
Osztályfőnök: 5.A
Vedie krúžok: Krúžok ľudového tanca
 
 
Hajnalka Simon Hegyi SH Vychovávateľka
Vedie krúžok: ŠKD SHH
simonhegyi.hajnalka@centrum.sk
 
 
Mgr. Judit Ürge ÜJ Órarend
Osztályfőnök: 4.
Vedie krúžok: Krúžok maďarského jazyka
 
 
Mgr. Mikuláš Végh VM Órarend
Učiteľ
veghmike@gmail.com
 
 
Anna Zsigmondová ZsiA Órarend
Učiteľka
Vedie krúžok: Cvičenie z matematiky

© aScAgenda 2019.0.1145 agenda.skoly.org Aktualizált oldal: 15.01.2019

Újdonságok

Kapcsolat

  • Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola
    Školská 784/8, 93039 Zlaté Klasy
    Iskola utca 784/8, 93039, Nagymagyar
  • +421 0315692367

Fényképalbum